Contacte: magirona9@gmail.com

 

MÚSICA ANTIGA DE GIRONA: és una associació creada l’any 2000 i integrada per cantaires, instrumentistes i musicòlegs amb la intenció principal de recuperar i difondre la música gironina dels segles XVII i XVIII provinent de la capella de música de la catedral de Girona.

La capella de música de la catedral va ser un dels instruments principals de la pedagogia eclesiàstica dins la societat gironina després del Concili de Trento. L’arxiu capitular actual és el que millor conserva, de tots els arxius eclesiàstics catalans, el llegat musical que els pas de les generacions ens ha deixat, essent una valuosa eina per al coneixement de la sensibilitat religiosa i de la forma de viure la fe dels segles passats.

La recuperació està basada en la digitalització i la catalogació de les partitures existents dins l’arxiu capitular i que corresponen a l’època estudiada, la que va des de 1690 – Josep Gaz – fins a la mort de Rafael Compta el 1815. S’han digitalitzat i catalogat unes 700 partitures, realitzant unes 18.000 fotografies. La difusió musical està basada en concerts realitzats tant a la catedral gironina com a altres localitats generalment gironines. A cada mestre de capella d’entre 1690 i 1815 li dediquem un projecte que culmina amb l’edició del corresponent CD, on hi ha una selecció de les peces més interessants de cadascun d’ells. D’aquesta manera podem fer arribar a un públic molt més ampli que el gironí aquestes obres musicals i alhora conservar-les per a les generacions futures, amb la intenció d’anar omplint els buits sobre el barroc musical català. Els articles publicats a diferents revistes clouen l’àmbit de de cadascun dels projectes. El suport econòmic de la Diputació de Girona ha fet possible gran part d’aquest treball.

Els tres projectes ja realitzats, amb els seus corresponents CDs han donat un primer CD miscel·lani, el segon dedicat a l’època dels setges napoleònics, amb obres de Rafael Compta i Carles Quilmetes i el tercer a l’obra Josep Gaz, actiu a Girona entre 1690 -1713. Cadascun d’aquests CDs va acompanyat d’un llibret fruit de la investigació històrica i musical de les obres i dels autors treballats, així com dels textos cantats. Les explicacions són presentades en català, castellà i anglès. La interpretació de les obres la fem amb instruments rèpliques dels històrics, intentant apropar-se al màxim a les sonoritats pròpies de l’època barroca. Amb aquest esforç pretenem mica a mica donar a conèixer els compositors del barroc i la seva influència dins una ciutat secundària de Catalunya però ben situada dins l’eix de comunicació principal que vertebra el país i amb una dinàmica cultural pròpia, no aliena a la resta del país ni d’Europa, i que accepta o rebutja, segons els casos, les influències que li arriben dels seus veïns, portades per músics de tota mena, des de músics de cort fins a clergues músics exiliats, passant pels músics militars.


 
Lloc web: Jesús del Oso